Palvelut

Running Up the Stairs

Liiketoiminnan kehitys

Liiketoimintasuunnitelma

Tulevaisuuden ennakointi

Strategia

Julkinen rahoitus

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää yritystoimintaa aloitettaessa tai sitä kehitettäessä. 

Tulevaisuuden ennakointi on yhä tärkeämpää nopeutuvassa toimintaympäristössä. Ennakoinnin avulla yritys saa suurta kilpailuetua ja pystyy valmistautumaan paremmin muutoksiin. 

Strategia on yrityksen pitkän ajan suunnittelua. Strategian pohjalle tarvitaan yrityksen toimintaa kuvastava arvomaailma sekä ajatus (visio) siitä mitä halutaan olla tulevaisuudessa.

Nämä kolme kokonaisuutta yhdessä luovat yrityksen toiminnalle vahvan perustan. Käytännön toiminnassa tämä vahva pohja näkyy toiminnan suoraviivaisuutena, selkeinä linjauksina ja vahvana uskona tulevaisuuteen

Business Meeting

Human Resources

HR politiikka

HR työkalut

Yrityksen menestymisen avain on hyvä työhyvinvointi ja toimiva HR-kokonaisuus.

HR-politiikka linjaa yrityksen HR-toimintaa arvomaailman ja strategian mukaisesti. Politiikka on organisaation lupaus ja samalla johdon sitoutumista toimimaan arvojen mukaisesti.

Politiikka on sekä sisäinen että ulkoinen. Sisäisesti se vahvistaa henkilökunnan yhtenäisyyttä ja tasapuolista kohtelua. Selkeyttää toimintaa ja auttaa keskittymään olennaisiin asioihin. Ulkoisesti politiikka on vahva viesti henkilöstön välittämisestä ja se on osa työnantajamielikuvaa.

HR-työkaluihin kuuluvat poilitiikan pohjalta laadittavat käsikirjat ja käytännön työkalut. Niillä viedään HR-politiikka, yrityksen arvomaailma sekä strategia henkilöstön tietoisuuteen ja käyttöön.

Meeting the Staff

Rekrytointi

Rekrytoinnin testaus

Headhunt

Työntekijöiden rekrytointi on yritykselle samalla suuri mahdollisuus ja riski.

Virherekrytointi maksaa yritykselle tuhansia euroja. .

Ihmisten psykometrinen testaus poistaa rekrytoinnista monia mahdollisia riskejä ja parantaa todennäköisyyttä saada työhön oikeanlainen henkilö.

  • ​Tasapuolinen kohtelu, valinnassa vähennetään subjektiivisten asioiden vaikutusta​

  • Testi perustuu aina asetettuun kriteeriin ja mahdollistaa eri hakijoiden vertailun

  • Rekrytointikokemus on ammattimainen ja miellyttävä

Parhaaseen tulokseen päästään, kun testataan erikseen henkilö ongelmanratkaisu- ja muuntautumiskykyä sekä työpersoonallisuutta ja toimintatyyliä.

 

Ongelmanratkaisukykytesti mittaa kykyä käsitellä muutosta sekä asioiden suhteita toisiinsa ja luovuutta sekä kykyä katsoa asioita uusista suunnista.

 

Persoonallisuus- ja toimintatyylitesti kertoo miten henkilö toimii erilaisissa tilanteissa ja sopiiko tyyli tehtävään ja työyhteisöön. 

Rugby Players

Julkinen rahoitus

Laatu

Rahoitushakemukset

Hankesuunnittelua

Laatujärjestelmät

Laadun seuranta

Yrityksen kehittämiseen ja investointeihin on saatavilla julkista rahoitusta eri kanavien kautta.

Hankesuunnitelman sekä hakemuksen laatiminen oikealla tavalla ratkaisee usein rahoituksen saamisen.

Hankerahoituksia on saatavilla lähes kaiken kokoisille yrityksille. Ne eivät siis ole vain isojen yritysten saavutettavissa.

Laatujärjestelmillä pystytään kasvattamaan sekä toiminnan tehokkuutta että työn laatua.

Laatujärjestelmät eivät itsessään varmista laatua vaan tärkeää on dokumentointi ja seuranta.

Dokumentoinnin tulee olla helppoa ja yksinkertaista kaikille. Ceriffi Check -sovellus mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen tavan dokumentointiin ja seurantaan erilaisissa laatuun ja toiminnan seurantaan liittyvissä asioissa.

www.cerifficheck.fi